İthalatta Gözetime Geri Gelen Eşya Muafiyeti

28 Şubat 2022

26 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.  Tebliğ ile ithalatta aranan kayıt belgesi uygulamasında değişikliğe gidildi.

Buna göre, balık ile canlı bitki ve ağacın da aralarında bulunduğu ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçıların, ithalata ilişkin bilgileri önce ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine kaydettirmeleri gerekiyor.

Düzenlemeyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında "geri gelen eşya" statüsünde serbest dolaşıma giren ürünler için tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

"Geri gelen eşya" kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesi'nden veya Türkiye'nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edildikten sonra 3 yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ve beyan sahibinin talebi üzerine ithalat vergilerinden muaf tutuluyor.

Ayrıca, Tebliğde yapılan değişiklikle 1108.11 GTP yer alan buğday nişastası Kayda Alma Eşya Listesine (Ek-1) dahi edildi. Buna göre buğday nişastası ithalatında kayıt belgesi aranacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220226-4.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK