İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik

22 Ekim 2020

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yer aldı.

Karar ile Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Kesin Önlemlerin Askıya Alınması başlığı altında bulunan 9 uncu maddesine;

“İthalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat kapsamında korunma önlemi uygulanan bir malın ithalatında yürürlükte bulunan önlemler, korunma önlemlerinin yürürlükte kaldığı süre ile sınırlı olmak kaydıyla, Kurulun kararı ve Bakanlık onayı ile kısmen veya tamamen askıya alınabilir ve bunların nevi değiştirilebilir. Bu yönde alınacak kararlar yürürlük tarihinden başlamak üzere ileriye dönük olarak geçerli olup daha önce yapılmış olan yürürlük tarihinden başlamak üzere ileriye dönük olarak geçerli olup daha önce yapılmış olan tahsilatların iadesi talep edilmez.”

ifadesi eklendi.

Bu kapsamda, bir malın ithalatında yürürlükte bulunan önlemler, korunma önleminin süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve ilgili bakanlık onayıyla kısmen veya tamamen askıya alınabilecek.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201022-11.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK