İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler Yürürlüğe Girdi

11 Ocak 2021

9 Ocak Cumartesi günkü Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/1)'e göre Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Malezya menşeli "poliesterlerden düz iplik" ürününe yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı. Söz konusu soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi. Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla, Hindistan ve Malezya için aynı tutarlarda, Çin Halk Cumhuriyeti için ise değiştirilerek uygulanmaya devam edilen dampinge karşı önlemler sürdürülecek.

Ayrıca, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4)'e göre Avrupa Birliği ve Güney Kore'den gerçekleştirilen "alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatına yönelik damping soruşturması başlatıldı. Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2021/4 Sayılı Tebliğine göre yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine Avrupa Birliği ve Güney Kore'den gerçekleştirilen "alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatına yönelik damping soruşturması başlatıldı. İlgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek söz konusu soruşturmaya katılmak isteyen tarafların belirlenen süre içerisinde Ticaret Bakanlığına başvurması gerekiyor.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Mevzuat kapsamında, şikayet üzerine veya gerektiğinde resen yapılabilen inceleme sonucunda dampinge konu olan ithalatın ve bundan kaynaklanan maddi zararın ve "maddi zarar tehdidinin varlığı konusunda yeterli delillerin bulunması" durumunda soruşturma açılabiliyor.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren Tebliğlere

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210109-3.htm ve

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210109-4.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK