İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ Yayınlandı

20 Ağustos 2021

Bugünkü Resmi Gazete'de İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7) yer aldı.

Tebliğ ile 3339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Ek-1'deki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımına ilişkin usul ve esasları düzenleniyor.

Tarife kontenjanının dağıtımı, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılacak. Tarife kontenjanının dağıtımında gümrük beyannamesinin tescili aşamasında mükellef tarafından ilgili muafiyet kodu seçilmesi gerekiyor.

Bir ithalatçı firma tarife kontenjanı kullandıktan sonra beyanname tescil tarihini takip eden 15 gün içinde yeniden kontenjandan faydalanamayacak.

Tarife kontenjanlarının güncel kullanım durumuna ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığının internet sitesinde E-İşlemler sayfasında ilan edilecek. Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olacak.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210820-4.htm  adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK