Japonya - Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler

21 Haziran 2021

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da Japonya'da görev yapmakta olan Ticaret Başmüşavir ve Ticaret Müşavirimiz ile Japonya İthalat ve Yatırım Ajansı Danışmanı Makoto Nakamura, Global Media Corporation CEO'su Masanori Tonegawa'nın konuşmacı olarak katılacağı "Japonya Gıda Pazarında Başarılı Olmak" adlı e-sohbet toplantısı İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

Bahse konu toplantıya ilişkin detaylara https://bit.ly/3zBdd8x adresinden ulaşılabilmektedir.

CANLI DESTEK