Kambiyo İşlemlerinden Alınan Vergi ve Mevduat Stopajlarına Düzenleme

30 Eylül 2020

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Buna göre, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "%1 (yüzde bir)" ibaresi "binde iki" şeklinde değiştirildi. Kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı 24 Mayıs'ta binde 2'den yüzde 1'e çıkarılmıştı.

Banka Sigorta Muamele Vergisi kapsamında döviz ve altın almak isteyenlere, banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, euro vb. yabancı paralar ile yine bankalarda açılan altın mevduat/yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden kambiyo işlem vergisi alınmaktadır.

Yayımı tarihinden yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200930-17.pdf  adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK