Karadağ İçin Uçucu Yağların İthalatında Gümrük Vergisi Düzenlemesi Yapıldı

27 Haziran 2022

25 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan 5748 sayılı İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile 31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile konulan İthalat rejimi Kararının eki (II) sayılı sanayi ürünleri listesinde yer alan 33. fasıl için belirtilen (1) Nolu dipnot değiştirildi.

Buna göre; Karadağ için (II) sayılı sanayi ürünleri listesinin 1 numaralı sütununda yer alan "uçucu yağlar" tanımlı Karadağ menşeli eşyanın ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.

Karardan önce Tunus ve Karadağ için 33. fasıl ürünlerine İthalat Rejimi Kararının 8 Nolu sütununda yer alan Diğer Ülkelere uygulanan gümrük vergileri uygulanıyordu.

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220625-4.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK