Karadağ İçin Uygulanan Tarım Ürünleri Tarife Kontenjanında Değişiklik Yapıldı

27 Haziran 2022

25 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan 5749 sayılı Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile Karadağ menşeli bazı tarım ürünleri için gümrüksüz olarak ithal edilmek üzere tarife kontenjanı açıldı. Bu kapsamda; 5 bin ton buğday unu, 2700 ton et, 150 ton et ve sakatat, 150 ton mantar, 300 ton şeftali, 350 ton yabanmersini ve 200 ton ahududu ithal edilecek. 

Aynı Resmi Gazete'de Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220625-5.pdf  adresinden, Tebliğe ise https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220625-12.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK