Karayolu İle Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasına İlişkin Gemi Donatanlarına Verilecek Destekler Belirlendi

09 Ağustos 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile denizyolu taşımacılığının kombine taşımacılıktaki payının artırılması ve karayoluyla taşınan yüklerin denizyoluna aktarılmasını desteklemek üzere gemilerin donatanlarına verilecek desteğin usul ve esasları belirlenmektedir.

Söz konusu destek için başvuruda, başvuru sahibinin, düzenli sefer desteğinden yararlanmak isteyen tüzel kişi donatanların 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş şirketlerden olması ve şirket ana sözleşmesinde deniz taşımacılığı faaliyetinin belirtilmiş olması gerekiyor. Başvuru tarihi itibarıyla Düzenli Sefer Destek Belgesi (DSDB) düzenlenecek gemi üzerinde geminin seferine engel olacak herhangi bir sabıka kaydı bulunmaması ve Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası örgütlerce alınmış bir yaptırım kararının uygulanmamış olmaması gerekiyor.

Destekten faydalanmak isteyenler İdare tarafından uygun görülen sefer programına uymak zorunda olacak. Mevcut hatlara ve bu hatların devamı niteliğinde kurulan hatlara DSDB düzenlenemeyecek. Ancak mevcut hatlarda aylık sefer sayısında %50 oranında artış sağlayacak şekilde sefer planlanması ve talep edilmesi halinde yeni hat için DSDB düzenlenebilecek.

Mevcut hatlar kapatılarak bir yıl içerisinde aynı donatan ve aynı gemiler ile yeniden aynı hattın açılması halinde destekten yararlanılamayacak. Ancak kapatılan hatlarda aylık sefer sayısında %50 artış sağlayacak şekilde yeniden sefer planlaması yapılması ve talep edilmesi durumunda DSDB düzenlenebilecek.

Yeni hatlarda ayda asgari dört sefer yapılmak zorunda olacak. DSDB her bir gemi için bir defaya mahsus ve iki yıllık süre için düzenlenebilecek.

Düzenli sefer desteği, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden ve bir önceki yılın Döner Sermaye işletmesi yıllık gelirlerinin %7'sini geçmemek üzere mali imkanlar ölçüsünde karşılanacak.

Geminin sefer yaptığı her 10 deniz mili için Türk Bayraklı gemilerin donatanına taşıdığı yük birimi başına 2 ABD Doları karşılığı Türk Lirası ödeme yapılacak. Hesaplamada on milin katları olan mesafeler değerlendirmeye alınacak. Düzenli seferlerin Türk Bayraklı Ro-Pax gemilerle yapılmaları halinde destek %50 artırımlı olarak ödenecek.

Kurulan yeni düzenli hatlarda, iki liman arası mesafenin 20 deniz milinin altında olması halinde Türk Bayraklı geminin donatanına, yük birimi başına 20 ABD Doları karşılığı Türk Lirası ödeme yapılacak.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220809-7.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK