Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekine Yeni Ürünler Eklendi

21 Eylül 2020

18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/15) yer aldı.Tebliğ ile Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)'in Ek-1'inde yer alan listeye İnorganik Bileşikler, Heterosiklik Bileşikler, Nükleik Asitler ve Bunların Tuzları ve Sülfonamidler başlığında yer alan ve 2931.39.90.00.69 GTİP'te 'Diğerleri' ismiyle aynı başlık altında 2933.39.99.00.39 GTİP'te 'Diğerleri' ismiyle yer alan ürünler eklendi. Eklenen ürünlere ait CAS numaraları tabloda yer almaktadır. 

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

CAS Numarası

2931.39.90.00.69

Diğerleri

2387495-99-8, 2387496-12-8, 2387496-00-4, 2387496-04-08, 2387496-14-0

2933.39.99.00.39

Diğerleri

77104-62-2, 77104-00-8

 

Tebliğ'e https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200918-4.htm adresinden erişim sağlanmaktadır. 

CANLI DESTEK