Kimyasalları Etiketleme Kriterlerinde Güncelleme Yapıldı

14 Aralık 2020

Bugünkü Resmî Gazetede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ” yayımlandı. Kıyı tesislerinde gemilere verilen hizmet kalemlerinin taban veya tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi. Tebliğ hükümleri, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Kod) sertifikasına sahip ticari yük taşımacılığına hizmet veren kıyı tesislerinde, sadece gemilere verilen hizmetleri kapsayacak.

Kıyı tesislerinde Bakanlık birimleri ve diğer kamu kurumlarının görev alanları çerçevesinde ücretini belirledikleri hizmet kalemlerinin yanı sıra sadece kabotaj kapsamında yolcu ve yük taşımacılığı yapan gemilere hizmet veren kıyı tesisleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından gemilere verilen hizmet kalemleri kapsam dışı olacak. Hizmet kalemleri, kıyı tesisleri tarafından belirlenecek. Kıyı tesislerinde uygulanan tarifelerde rekabeti engelleyici hususlar tespit edilmesi halinde sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamakla sınırlı olmak üzere Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenleyici ve denetleyici gerekli tedbirler alınarak tavan ve taban fiyat belirlenebilecek. Kıyı tesisleri, gemilere verilen hizmet kalemlerinin yer aldığı tarife listesini ve hizmetlerin kapsamını kurumsal internet sitesinde yayımlayacak ve bu ücretler tavan olarak kabul edilecek.

Uygulanan hizmet tarifeleri, talep edilmesi halinde 15 gün içinde Denizcilik Genel Müdürlüğüne sunulacak. Kıyı tesisleri, verdikleri hizmetin faturalarını gemi ilgililerine kesecek. Hizmet tarifeleriyle ilgili usulsüz uygulamalar ve şikayetler Genel Müdürlük tarafından değerlendirilecek. Bunlara ilişkin denetimler, en az üç kişiden oluşan bir komisyonca yapılacak ve denetim sonucunda rapor hazırlanacak.

Tebliğde belirlenen sorumluluklarını yerine getirmeyen kıyı tesislerine idari para cezası uygulanacak. Ceza tutarı, aykırı hareket edilen maddelere göre 20 bin lira veya hizmet karşılığı kesmiş oldukları faturanın 10 katı oranında olacak. Bir yıl içinde ikinci kez tekrarlanan aykırılıklar için ilk cezanın iki katı oranında idari para cezası verilecek. Tebliğ kapsamında uygulanan idari para cezaları bir ay içinde ödenecek. Belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacak. Öte yandan, 16 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan “Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri ile Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırıldı.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201211-5.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK