Kısa Çalışma Ödeneği 2 Ay Daha Uzatıldı

23 Aralık 2020

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Koronavirüs salgını nedeniyle işletmeler için uygulanan kısa çalışma ödeneğinin uygulama süresi 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.

31 Aralık 2020'de sona ermesi planlanan ödenek, böylece 2 ay daha uzatılmış oldu.

Ayrıca, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni kısa çalışma ödeneği başvurularının son tarihi 31 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Kararlara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-17.pdf ve  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-16.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK