KOBİ Tanımı Üst Sınırı 125 milyon TL'den 250 milyon TL'ye Çıkarıldı

18 Mart 2022

18/03/2022 tarihli Resmi Gazete'de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak KOBİ'lerin sınıflandırılmasında parasal sınırlar yeniden belirlendi.

KOBİ'lerin tanımına, niteliklerine ve sınıflandırılmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklikle,

  • Yönetmeliğin "mikro işletme" tanımında yıllık hasılat sınırı 3 milyon TL'den 5 milyon TL'ye,
  • "Küçük işletme" tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı 25 milyon TL'den 50 milyon TL'ye,
  • "Orta büyüklükte işletme" tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı ise 125 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarıldı.

Yönetmeliğin tanım maddelerinde hasılat sınırının yanı sıra getirilmiş mevcut istihdam sınırlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-11.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK