KOSGEB Helal Belgelendirme Desteği

16 Eylül 2020

Bilindiği üzere Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) İslam İş Birliği Teşkilatının (İİT) bağlı kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standardizasyon yaklaşımı çerçevesinde helal ürün ve hizmet belgelendirmesinin akreditasyonu faaliyetini yürütmektedir. Kurumumuzca, yurt içinden ve dışından kendisine gelen helal akreditasyon başvuruları başta pek çok İİT üyesi ülke olmak üzere uluslararası alanda kabul gören SMIIC helal standardizasyon yaklaşımı uyarınca işleme alınmaktadır. Bu başvurular hem SMIIC standartları hem de ilgili ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Gerek ülkemizde gerek dünyada helal belgelendirmesi alanında güvenilir akreditasyon mekanizması kurulması çalışmaları çerçevesinde; HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınacak belgeler, 'Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)-İşletme Geliştirme Destek Programı Belgelendirme Desteği' kapsamına alınmıştır.

Bu kapsamda HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum veya kuruluşlardan alınacak belge ücretleri ve ayrıca, müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, test ücreti de destek kapsamında olup destek oranı %60 (altmış)'tır.

Destek ile ilgili detay bilgiye KOSGEB internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilmektedir. (www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programı)

CANLI DESTEK