Kur Korumalı Mevduatta Şirketlere 3 Ay Vade İmkanı Getirildi

07 Mart 2022

07/03/2022 tarihli Resmi Gazete'de Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Yapılan Değişiklik ile kur korumalı TL mevduatta bireylerin ardından şirketlere de 3 ay vade imkanı tanındı. Buna göre yurt içi yerleşik tüzel kişiler üç ay vadeli kur korumalı (KKM) mevduat ve katılma hesabı açabilecekler.

Ayrıca, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ ile altın hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğde değişiklik yapan Merkez Bankası tebliğlerine göre, şirketlere bu kapsamda üç ay vadeli hesap açabilme olanağı tanındı.

Önceki uygulamada tüzel kişiler, sadece altı ay ve bir yıl vadeli KKM ve katılma hesabı açabiliyorlardı. 

Ek olarak, TL'nin desteklemesi amacıyla getirilen döviz tevdiat hesap katılım fonlarının TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi uygulamasında, destekten bir defa yararlanılmasına yönelik her iki tebliğde de bulunan hüküm kaldırıldı.

Buna göre, TL mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilecek. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam edecek. Hesabın yenilenmesine ilişkin esaslar Merkez Bankasınca belirlenecek.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220307-3.htm ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220307-4.htm adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK