Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Ek Vergi Kararları

04 Ocak 2021

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) Bakanlar Kurulu'nun kararlarına dayanılarak I, U ve L tipi demir profil çeşitleri için %15, karton ambalajlar için %12, polietilen süngerler için %10 ve klinker için %15 oranında olmak üzere söz konusu ürünlerin ithalatında ek vergi ihdas edilmiş olup, mezkur ek vergilerin 1 Aralık 2020 tarih itibariyle yürürlüğe konması için KIBY'deki gümrük idarelerine verilen talimat yazılarının gayriresmi tercümeleri ekte sunulmaktadır.

İlgili ekteki yazılara https://bit.ly/3rHPEa3 adresinden ulaşılabilmektedir.

CANLI DESTEK