KVKK Kapsamında Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) Kayıt Tarihleri Uzatıldı

25 Haziran 2020

Bugünkü (25/06/2020) Resmi Gazete'de yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt tarihlerinin uzatılmasına yönelik düzenleme getirildi.

Söz konusu Karar ile;

•            Yıllık çalışan sayısı 50'den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularının VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 30.09.2020 tarihine,

•            Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularının VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 31.03.2021 tarihine,

•            Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 31.03.2021 tarihine,

uzatılmıştır.

CANLI DESTEK