Laboratuvar Kontrolünden Geçmiş Ürünlerin Analiz Sonuçlarına İtiraz Prosedürü

01 Kasım 2022

Sofya Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Kapitan Andreevo Sınır Kapısında gerçekleştirilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin analizine ilişkin olarak firmalarımızın Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansınca gerçekleştirilen analize itiraz etme taleplerinde artış yaşandığı, bununla birlikte firmalarımızın itiraz prosedürü ve ikinci analize ilişkin süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığının anlaşıldığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Sofya Ticaret Müşavirliği tarafından Gıda Güvenliği Ajansının itiraz süreci ve ikinci analiz prosedürüne ilişkin olarak resmi bilgi talep ettiği, aşağıdaki linkte Türkçe çevirisinin tam hali yer alan Gıda Güvenliği Ajansı tarafından verilen cevapta aktarılan bilgiler çerçevesinde, yapılan analize itiraz sürecinin en az 9 gün sürdüğü, ikinci analiz talep hakkının ancak ikinci itiraz sonucunda doğduğu ve akabinde gerçekleştirilecek ikinci analiz de dikkate alındığında sürecin oldukça uzun zaman aldığı bildirilmektedir.

İndirme bağlantısı
https://we.tl/t-yIChHFc2wF

CANLI DESTEK