Limon İhracatında Ön İzin Şartı Kaldırıldı

07 Ağustos 2020

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığının Limon İhracatına İlişkin Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliği ile limon ihracatını Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlayan 2020/7 sayılı İhracat Tebliği yürürlükten kaldırılmış olup, 7 Ağustos 2020 tarihi itibariyle limon ihracatında ön izin aranmayacaktır.

Söz konusu karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200807-4.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK