Lisanslı Depo Desteklerine Yeni Düzenleme

22 Haziran 2021

Bugünkü Resmi Gazete'de Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı.

Karara göre lisanslı depoculuk sistemine ürün teslim eden üretici ve üretici örgütleri üç yıl süreyle desteklenecek. Lisanslı depoculuk destekleme ödemeleri TÜKAS/ÇKS'ye kayıtlı üreticiler ve üretici örgütlerine aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda yapılacak.

TÜKAS/ÇKS'ye kayıtlı üreticilere ve TÜKAS/ÇKS'ye kayıtlı üreticilerden aldıkları ve/veya kendi adlarına ürettikleri ürünlerini lisanslı depo işletmelerine depolanmak üzere koyan üretici örgütlerine, ilk teslim eden olmaları halinde her üretim yılına ait ürün için birinci fıkra kapsamındaki tabloda belirtilen miktarlarda en fazla altı ay süreyle kira desteği verilecek.

Kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, lisanslı depoya teslim edilen her ürün çeşidi için birinci fıkra kapsamındaki tabloda belirtilen üst sınırları aşmamak kaydıyla nakliye desteği; lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analizler için parti başına aynı tabloda belirtilen miktarlarda analiz ücreti desteği verilecek.

Yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek.

Yeni kararla birlikte 23/12/2019 tarihli ve 1843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar yürürlükten kaldırıldı.

Yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210622-3.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

CANLI DESTEK