Lityum İyon Piller ve Led Diyotlu Baskılı Devrelere Tarife Kontenjanı Uygulaması

14 Temmuz 2020

Bugünkü Resmi Gazetede yayınlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/8) ile Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar uyarınca açılan tarife kontenjanlarının ilk dağıtımları sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlendi.

8507.60.00 veya 8507.80.00 GTİP ile Yeniden Şarj Edilebilir Lityum İyon Polimer piller (batarya), Lityum İyon Akümülatörler, Lityum İyonlu (Li-lon) Akümülatörler tanımlarında yer alan ve 8529.90.92.00.00 ve 9405.40.39.00.00 GTİP ile Yalnız LED Diyotlu Baskılı Devre Kartı tanımları yer alan eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda artakalan tarife kontenjanlarının dağıtım usul ve esasları belirleniyor.
Söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayiciler ile tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin başvurunun yapıldığı yıl hariç son üç takvim yılında ithalat performansı olan geleneksel ithalatçılara talep toplama yöntemi ile dağıtım yapılacak.
Tarife kontenjanına başvuru, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler/İthalat İşlemleri” bölümünün “E-İmza Uygulamalarına Giriş” başlığı altındaki “İthalat İşlemleri” sayfasından elektronik imza ile yapılabilecek. Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olacak.
Söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200714-6.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK