Maden İşletmelerine Destek Kararında Değişiklik Yapıldı

14 Haziran 2021

12 Haziran 2021 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar'da değişikliğe gidildi.

Buna göre, işletme ruhsat sahalarında işletme güvenliği sağlanmış yer altı ocağında maden işletme faaliyetleri devam ederken, aynı iş yeri numarasıyla mevcut ocaktan bağımsız yeni bir yer altı kömür ocağı hazırlanması durumunda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce uygun bulunan hazırlık termin süresi sonuna kadar destek ödemesi yapılacak.

İşletme faaliyetlerinin durdurulması halinde işletmelerde faaliyetlerin durdurulması ile müsaade edildiği tarihe kadar veya daimi nezaretçi ataması olmadan çalışılmasının tespit edilmesi halinde nezaretçi ataması yapılan tarihe kadar geçen sürede destek ödemesi yapılmayacak.

Adli ve idari makamlarca işletme faaliyetlerinin durdurulması söz konusu olmaksızın işletmeden kaynaklı nedenlerden dolayı üretim yapılmaması durumunda ilgili dönem için destek ödemesi yapılmayacak.

31 Aralık 2021 Aralık tarihinden önce rödövans sözleşme süresinin bitmesi durumunda rödövans sözleşmesinin ilgili kurum tarafından uzatılması şartıyla bu işletmeler için bu tarihe kadar destek ödemesi yapılacak.

1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210612-3.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK