Madenlerde Devlet Hakkı Oranı Yüzde 25 Artırıldı

19 Ağustos 2021

Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Maden Kanunu'nda değişikliğe gidildi.

Buna göre; kanun kapsamındaki madenlerden alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun için belirlenen devlet hakkı oranı yüzde 25 artırımlı olarak uygulanacak.

Devlet hakkı, ocaktan çıkarılan madenin ocak başındaki fiyatından alınıyor. Üretilen madenin hammadde olarak kullanılması veya satılması hâlinde, aynı pazar ortamında madenin işletmelerdeki tüvenan olarak ocak başı satışında uygulanan fiyat, ocak başı satış fiyatı olarak tanımlanıyor.

Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210819-13.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK