Metal Hurda ve Atıkların Gümrük İşlemlerini Yapacak Müdürlük Sayısı Artırıldı

30 Mayıs 2022

28 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Gümrük Genel Tebliği'nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile atık ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş işlemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilecek ithalat kontrollerini yapmaya yetkili gümrük müdürlüklerine 3 müdürlük daha eklendi.

Buna göre, önceden sadece plastik ve kağıt atıkların giriş işlemlerini yapmaya yetkili Habur Gümrük Müdürlüğü, metal hurda ve atıkların gümrük işlemlerini yapmaya da yetkili kılındı. Öncüpınar ile Karkamış Gümrük müdürlüklerine de metal hurda ve atıkların gümrük işlemlerini yapma yetkisi verildi.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220528-9.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

CANLI DESTEK