Milli Uzay Programı Strateji Belgesi Yayınlandı

24 Mayıs 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Milli Uzay Programı Strateji Belgesi Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı tarafından uzay çalışmalarına bir yol haritası teşkil edecek ve mevcut çalışmalara hız kazandırarak bu çalışmaları daha ileriye taşıyacak olan 2022-2030 yıllarını kapsayan Milli Uzay Programı Strateji Belgesinin başkanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacağı bildirildi.

Genelgede “Uzaya erişim ve uzayın kullanımında bağımsızlığın güvenceye alınması, uzay ekosisteminin güçlendirilmesi, uzay toplum yararına kullanılması imkânlarının geliştirilmesi, küresel uzay pazarından giderek daha fazla pay alınması, uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını destekleyen uluslararası iş birliği imkânlarının geliştirilmesi; uzay stratejisinin verimli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesi ülkemiz için büyük önem arz etmektedir” denildi.

Söz konusu Genelgeye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220524-10.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK