Mısır - Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler

15 Eylül 2021

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 16 Eylül Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Mısır'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin katılımıyla “Mısır'da Yatırım, Ticaret ve Yeni Gümrük Sistemi: Gönderi Ön Bilgilendirme (Advance Cargo Info-ACI)" konulu e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bahse konu toplantıya ilişkin detaylara https://bit.ly/3AhsOKc adresinden ulaşılabilmektedir.

CANLI DESTEK