Mısır Üretici Kayıt Sistemi - Mevzuat Değişikliği

12 Kasım 2021

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Mısır tarafından 16 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe konulan Üretici Kayıt Sisteminde (ÜKS), belirli ürün gruplarında Mısır'a ihracat yapan firmalar için kayıt zorunluluğu getirildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Kahire Ticaret Müşavirliğimizden 9 Kasım 2021 tarihinde alınan bir yazıda "2016/43 Sayılı Mısır Üretici Kayıt Sistemi Kararı"nın daha önce "2019/44 Sayılı Karar" ile genişletilerek 25 adet üründen 29 adet ürüne çıkarıldığı hatırlatılarak benzer şekilde 31/10/2021 tarihinde çıkarılan ek Karar ile "Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu" 96.07 olan fermuarlar (slide fasteners) ürününün de liste kapsamına alındığı bildirilmektedir. Bu çerçevede, tekstil ve hazır giyim sektöründe girdi olarak kullanılan mezkûr üründe Mısır'a ihracat yapan firmalarımızın ÜKS kapsamında kayıt yaptırması gerekeceği belirtilmektedir.

CANLI DESTEK