Moğolistan'ın Uluslararası Taşımacılığa Yönelik Covid-19 Uygulamaları

10 Kasım 2020

Ulan Bator Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; Moğol Makamları ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Moğolistan Ulusal Acil Durum Komisyonu'nun 30 Ekim 2020 tarihli toplantısına ilişkin kararların adı geçen Müşavirliğimize iletildiği belirtilmekte olup, ilgili toplantıda uluslararası taşımacılığa yönelik olarak alınan kararların gayriresmi tercümesi aşağıdaki indirme bağlantısında sunulmaktadır.

Anılan yazıda devamla, Moğolistan Gümrük Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmiş olduğu ifade edilerek ilgili İdarenin, bahse konu kararın ikinci maddesinde belirtilen Çalışma Grubu içerisinde yer aldığını, bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini ve 15 Kasım sonrasında net kararların çıkmasını beklediklerini Müşavirliğimize bildirdiği belirtilmektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız
CANLI DESTEK