Nano Gümüş İhtiva Eden Dezenfekte Edicilerle İlgili Gtip'te Değişiklik Yapıldı

14 Mayıs 2020

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile nano gümüş ihtiva eden dezenfekte edicilerle ilgili GTİP'te değişiklik yapıldı.

 Buna göre 3808.94.90 tarife alt pozisyonu aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

"---

Diğerleri:

3808.94.90.00.11

----

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.94.90.00.12

----

%0,04 ila %0,06 arasında nano gümüş ihtiva edenler (büyüklüğü en fazla 25 nanometre olan, indirgeyici olarak sadece bitki özütleri, çözücü olarak sadece distile su kullanılan, başka hiçbir kimyasal madde içermeyenler)

3808.94.90.00.19

----

Diğerleri”

 

Ayrıca İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan “38. FASIL” başlıklı tabloya, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T..İ.P) belirtilen ürüne ilişkin satır eklendi.

 G.T.İ.P.

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

Dipnot

1

2

3

4

8

5

6

7

3808.94.90.00.12

 

0

0

0

0

0

0

6

 

Söz konusu üründe AB, Güney Kore, EFTA, Bosna Hersek, Malezya, Faroe Adaları, Kosova, Singapur ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uygulanan ülkelerde yüzde 0, diğer ülkelerde yüzde 6 olarak uygulanan gümrük vergisi oranında değişikliğe gidilmedi.

 Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200513-12.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK