Nişasta Bazlı Şeker Kotası ve Hurma İthalatında Gümrük Vergisi Arttırıldı

07 Haziran 2021

5 Haziran 2021 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'de Şeker Kotalarının Düzenlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin yönetmelik yayımlandı. Buna göre, yönetmelikte nişasta bazlı şekerlerin kotası yüzde 2.5'dan yüzde 5'e çıkarıldı. Cumhurbaşkanı bu kotayı yüzde 50 düşürme ve artırmaya yetkili olacak.

Nişasta bazlı şekerlerin kotası 2018 yılında önce yüzde 10'dan yüzde 5'e bir yıl sonra da yüzde 2,5'a düşürülmüştü.

Öte yandan 2002 yılında uygulamaya konulan, şeker kotalarının düzenlenmesine ilişkin yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliklere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210605-11.pdf ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210605-13.htm adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

5 Haziran 2021 Cumartesi tarihli Resmi Gazetede İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yer aldı. Değişiklikle 0804.10.00.00.00 GTİP'te yer alan “Hurma” isimli ürüne yönelik olarak uygulanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gidildi.

Buna göre;

AB, EFTA, F. ADA     % (Yüzde)      25
GÜRCİSTAN              %  (Yüzde)      0
BOSNA HERSEK        % (Yüzde)       0
G. KORE                    % (Yüzde)      4,5
MLZ.                          % (Yüzde)      25
SNG.                          % (Yüzde)      9,3
KOS.                          % (Yüzde)      25
VNZ.                          % (Yüzde)       0
D-8                            % (Yüzde)      25
DİĞER ÜLKELER       % (Yüzde)      25

Olarak gümrük vergisi tahsil edilecektir.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210605-7.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK