Nohut, Amonyak ve Sülfirik Asit İhracatı Kayda Bağlandı

18 Ekim 2021

16 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı. Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine nohut (garbanzos), sülfürik asit (oleum) ve saf amonyak eklendi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler neticesinde, son dönemde yaşanan kuraklık, verim ve kalite sorunları karşısında yurt içi arz-yurt dışı talep dengesi ve fiyat istikrarının korunması noktasında nohut ihracatında gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasına yönelik ihracatın yakından takibine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211016-4.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK