ÖğüTücü Bilya İthalatında Uygulanacak Ek Mali Yükümlülük Belirlendi

27 Temmuz 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan 5880 sayılı Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile 09.10.2021 tarihinde İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/8) ile açılan soruşturma sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre;

7325.91.00.00.00 GTIP Kodlu Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya için ton başına 1. Dönem 200, 2. Dönem 195 ve 3. Dönem 190 ABD Doları,

7326.11.00.00.00 GTIP Kodlu Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya için ton başına 1. Dönem 200, 2. Dönem 195 ve 3. Dönem 190 ABD Doları,

olarak 3 yıl süre ile korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacak. Uygulamada belirtilen dönemlerin her biri birer yılı temsil ediyor.

Birinci dönem 26 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe girmekte olup söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220727-9.pdf adresinden, Karara ilişkin Tebliğe ise https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220727-20.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK