Onaylanmış Kişi Statüsünde Değişiklik Yapıldı

30 Mayıs 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile gümrük idarelerince talep edilen bilgi ve belgelerin ibraz edilememesine ilişkin uygulanacak yaptırımlar statü belgesi sahibi firmalar dışındakilerle uyumlu hale getirildi. İlgililer hakkında açılmış bir dava bulunması halinde kolaylaştırmanın tüm rejim kodları için istisnasız askıya alınmasına yönelik düzenleme yapılarak uygulama farklılıkları ortadan kaldırıldı.

Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırılmalardan yararlanan kişiler hakkında açılan davaların firmanın ekonomik faaliyetine mukayese edildiğinde önemsiz kaldığı durumları sonuçlandırmak adına Gümrükler Genel Müdürlüğüne yetki verildi.

Öte yandan, kolaylaştırmalardan yararlananların mevcut haklarının korunması amacıyla, “belge geçerlilik süresinin sonuna kadar bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam ediyor olma” koşulunun aranmamasına ilişkin düzenlemeye gidildi.

En az yüz işçi istihdam edilme koşulu hakkındaki maddesi 1/1/2023 tarihinden, diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220530-4.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK