Orta Afrika Cumhuriyeti'ne Yönelik Yaptırımlar Komitesi Kararları

25 Ağustos 2020

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Orta Afrika Cumhuriyeti'ne (OAC) yönelik yaptırımlar rejimini yenileyen 2536 (2020) sayılı karara ait özet bilgiler aşağıda bulunmaktadır. İlgili kararın tam metnine (İngilizce) http://unscr.com/en/resolutions/doc/2536 adresi üzerinden ulaşılabilir.

Söz konusu kararda özetle;

- OAC'ye yönelik silah ambargosu, seyahat yasağı ve malvarlıklarının dondurulması unsurlarını içeren yaptırımlar rejimi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmakta;

- Uzmanlar Paneli'nin görev yönergesi 31 Ağustos 2021 tarihine kadar uzatılarak, Panel'in nihai raporunu 30 Haziran 2021 kadar sunması ve

- BM Genel Sekreteri'nden, MINUSCA, UNMAS ve Uzmanlar Paneli'yle bilistişare, 15 Haziran 2021 tarihine kadar, PRST/2019/3 sayılı Başkanlık Açıklaması'nda kayıtlı, OAC'ye yönelik silah ambargosunun askıya alınmasına veya aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin kriterlerin uygulanmasında kaydedilen ilerlemeye dair bir değerlendirme hazırlanması talep edilmektedir.

Silah ambargosunun istisnaları söz konusu kararın 1. paragrafının a, b, c, d, e, f, g, h ve i fıkralarında sıralanmıştır. Bu çerçevede, MINUSCA, OAC'de konuşlu AB Askeri Eğitim Misyonu (EUTM), 2499 (2019) sayılı kararın 52. paragrafı uyarınca faaliyet gösteren Fransız güçleri silah ambargosundan muaf tutulmaktadır. Diğer üye devletlerin ise, OAC Yaptırımlar Komitesi'ne en az 20 gün önceden bildirimde (bilgi için) bulunmak suretiyle eğitim ve destek sağlayabileceği kaydedilmektedir.

OAC güvenlik güçlerine ve kolluk kuvvetlerine yapılacak silah ve mühimmatlar ise 14.5 mm ve altı kalibre ile sınırlandırılmakta, bu sınırı aşan her türlü malzeme Yaptırımlar Komitesi'nin onayına (as approved in advance by the Committee) tabi kılınmaktadır. 1. paragrafın d fıkrasında kayıtlı, insani veya koruma amacıyla kullanılması öngörülen, öldürücü olmayan askeri teçhizatın ise Komite'ye bildirilmesinin yeterli olduğu görülmektedir.

OAC'deki büyükelçilikler ve diğer diplomatik misyonların koruması için ithal edilen zırhlı personel taşıyıcı ve benzeri ekipmanın ülkeye girişi bu hüküm çerçevesinde yapılmaktadır.

CANLI DESTEK