Ortak Transit Sözleşmesinde İngiltere'ye İlişkin Yapılan Düzenlemeler Onaylandı

22 Nisan 2021

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan 3863 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme'nin eklerinde değişiklik yapılmasına dair ilişik AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komite Kararının 1/1/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylanmasına karar verildi.

Onaylanan kararda,

- Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın(Birleşik Krallık) sözleşmeye ayrı bir Akit Taraf olarak katılma niyetini beyan ettiği ve sözleşme hükümleri uyarınca, sözleşmenin depozitörü yetkisiyle Konsey tarafından sözleşmeye davet edildiği,

- Bu nedenle, sözleşme ek-3'ün bazı İlavelerinde örnek olarak gösterilen teminat formlarının, Birleşik Krallık'a Birlik'in bir Üye Devleti olarak yapılan atıfların silinerek, Birleşik Krallık'a bir ortak transit ülkesi olarak atıf yapılmak üzere değiştirilmesi gerektiği,

- Birleşik Krallık'ın Sözleşme'ye ayrı bir Akit Taraf olarak katılma Tarihinden önce yürürlükteki ölçütlere uygun olarak basılan teminat formlarının kullanılmaya devam edebileceği bir geçiş döneminin tesis edilmesi gerektiği,

- Birleşik Krallık'ın Sözleşme'ye ayrı bir Akit Taraf olarak katılmasına ve Birleşik Krallık'ın ayrı bir Akit Taraf olarak katılımının yürürlüğe gireceği tarih ile bağlantılı olması gerektiği,

- Sözleşmenin bunlara uygun olarak değiştirilmesi gerektiği, yer almaktadır.

1/1/2021 tarihinden itibaren geçerli olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210422-10.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK