Otomobillerde Kullanılacak Koltuklarda İlave Gümrük Vergisi Sıfırlandı

20 Nisan 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de 5444 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Kara nakil vasıtalarında kullanılan oturmaya mahsus mobilya aksam ve parçalarının gümrük vergileri yeniden düzenlendi.

Karar ile 9401.99.90.00.00 GTiP'te yer alan 'Oturmaya Mahsus Mobilyalar, Diğerleri' isimli eşyaya ilişkin olarak 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Ek-1 sayılı listesinde yer alan tabloda değişiklik yapıldı. 9 numaralı dip not ekendi.

Buna göre; Bu pozisyondaki eşyayı, kara nakil vasıtalarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyaların üretiminde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatlarda ilave gümrük vergisi % 0 olarak uygulanacak. Ayrıca bu durumda söz konusu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olacak.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220420-6.pdf  adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK