PAAMK Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

22 Ekim 2021

Resmi Gazete'de Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında 25/5/2021'de imzalanan Tarım Anlaşmasına uygulanmasına ilişkin hükümler,  Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik kapsamına alınmış oldu.

Türkiye ve EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında yapılan tarım anlaşması ile tarımsal ürünlerin ithalat ve ihracatında her iki taraf da vergi oranlarında taviz sağlamaktadır.

1/10/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211019-1.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK