Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

11 Haziran 2021

Bugünkü Resmi Gazete'de Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yapılan değişiklik ile yönetmelik kapsamı genişletildi.

Buna göre; yönetmelik daha önce Türkiye ile Fore Adaları, Moldova Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan Cumhuriyeti, EFTA Devletleri ve Arnavutluk Cumhuriyeti arasında imzalanan STA'lar kapsamında uygulamaya dair usul ve esasları kapsıyordu.

Yapılan değişiklikle İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in kapsamından çıkartılan Filistin Devleti Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e eklenmiş oldu.

26/3/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210611-4.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.
CANLI DESTEK