Paris İklim Anlaşması TBMM'de Kabul Edilerek Yürürlüğe Girdi

07 Ekim 2021

Bugünkü Resmî Gazete'de Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun yer aldı.  Meclis Genel Kurulunda onaylanan kanunla Paris İklim Anlaşması'na Türkiye de taraf oldu.

Paris İklim Anlaşması, Kyoto Protokolü'nün 2020'de sona ermesi nedeniyle 2015'te kabul edildi. Türkiye anlaşmayı 22 Nisan 2016'da New York'ta imzaladı.

Anlaşmaya göre, küresel sıcaklık artışı yüzyıl sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması, mümkünse 1,5 dereceye kadar düşürülmesi, insan faaliyetleriyle ortaya çıkan sera gazları azaltılması, dünya genelinde karbon salınımının 2030'a kadar yüzde 50 azaltılması, 2050'ye kadar sıfıra indirilmesi, fosil yakıt kullanımı azaltılarak yenilenebilir enerjiye yönlendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Anlaşma gereğince her ülke küresel ısınmayı azaltmak için üstlendiği katkıyı belirleyip planlayacak ve düzenli olarak raporlayacaktır.

Anlaşmaya taraf olan Türkiye 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu yüzde 15 ila 17 azaltmayı hedeflemektedir.

Bu dönüşüme uygun tedbir alınmaması durumunda 1,8 milyar Euro'yu bulan bir vergi yükümlülüğü ortaya çıkması bekleniyor.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Kanuna https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-7.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK