Patates İthalatında Gözetim Uygulanması Hakkında Tebliğ Yayınlandı

14 Mayıs 2020

Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/7) bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın  ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulaması usul ve esasları belirlendi.

GTİP

Eşyanın tanımı

CIF kıymet (ABD Doları/Ton*)

0701.90

Diğerleri

500

*Ton: Brüt ağırlık

 

Buna göre, tohumluk dışındaki patateste brüt ton başına CIF gümrük kıymeti 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) 500 ABD Doları olacak.

Bu kıymet, yalnız karşısında 500 dolarlık CIF kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlara uygulanacak.

İlgili Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup, Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200513-21.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK