Perdelik ve Döşemelik Mensucata İlişkin NGGS Sonuçlandı

03 Kasım 2022

Bugünkü ( 0 Ga3.11.2022) Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/27) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 54.07, 58.10, 60.05, 60.06 ve 63.03 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünü” ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlanıyor.

Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirtiliyor.

Buna göre belirlenen dampinge karşı uygulanacak önlem şu şekilde;

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221103-4.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK