Pet Cips İthalatında Korunma Önlemi Soruşturması Açıldı

11 Haziran 2020

Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) ile 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer PET Cips ithalatında yerli üreticilerin başvurusu üzerine Korunma Önlemi uygulanması amacıyla soruşturma açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bu kapsamda soruşturma ile ilgili soru formları ve başvurunun gizli olmayan özetine http://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/korunma-onlemleri/sorusturmalar/devam-eden-sorusturmalar-ongoing-investigations/pet-cips-tum-ulkeler-teblig-no2020-5 linki üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Söz konusu Tebliğde;

  • İlgili tarafların soru formunu, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurup Ticaret Bakanlığı - İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletmeleri gerektiği,
  • Soruşturmanın 9 ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğü

ifade edildi.

Bugün yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200611-11.htm adresinden erişilebilmektedir.

CANLI DESTEK