Plastik Levha ve Folyo Gözetim Tebliğinde Geriye Dönük Tebliğ Değişikliği Yapıldı

04 Ekim 2022

Bugünkü Resmî Gazete'de yer alan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre 3920.10 ve 3921.19 GTP'da yer alan eşyalar için Tebliğ hükümleri 15.10.2022 tarihine kadar uygulanmayacak. Söz konusu uygulama 27.08.2022 tarihinden itibaren yürürlükte sayılacak.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)'de 27.08.2022 tarihinde değişiklik yapılmış ve 3920.10 için ton başı 3.000 USD ve 3921.19 için ton başı 5.000 USD Gümrük Kıymeti uygulaması getirilmişti.

27/8/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221004-6.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK