Plastik Plaka ve Folyo Gözetim Kıymetinde Değişiklik Yapıldı

30 Ağustos 2022

27 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)'de yer alan gözetim uygulama tablosu değiştirildi.

 

Buna göre, önceki uygulamada kilogram üzerinden uygulanan gözetim kıymeti yayınlanan Tebliğ ile ton başına uygulanacak. Ayrıca tabloya;

- 3920.20.21.00.11 Baskılı Olanlar

- 3920.20.21.00.19 Diğerleri

- 3920.10 Etilen Polimerden Olanlar

- 3921.19 Diğer Plastiklerden Olanlar

Satırları eklendi.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220827-8.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK