Polietilen Tereftalat Cips İthalatı İçin Tarife Kontenjanı

03 Aralık 2020

Bugünkü Resmi Gazetede yer alan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ'i kapsamında polietilen tereftalat (PET) cips ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.

Tebliğle, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında söz konusu üründe ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, PET cipste belirlenen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeliler için toplam 10 bin 926 ton olacak.

Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 3 bin 642 tonu geçemeyecek. Bir ithalatçı firma, tarife kontenjanı kullandıktan sonra beyanname tescil tarihini takip eden 30 gün içinde yeniden kontenjandan faydalanamayacak.

Tarife kontenjanlarının güncel kullanım durumuna ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığının internet sitesindeki e-İşlemler sayfasında ilan edilecek.

13 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201202-5.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK