Polietilen Tereftalat Cips İthalatına Yönelik Ek Mali Yükümlülük Getirildi

13 Kasım 2020

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 3192 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Ticaret Bakanlığının İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliği yer aldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile 3907.69.00.00.00 GTİP'te yer alan Polietilen Tereftalat Cips İthalatına Yönelik Korunma önleminin yürürlüğe girdi. Ek Mali Yükümlülük uygulamasına ilişkin soruşturma 11.06.2020 tarihinde açılmıştı.

Buna göre; birinci dönem 0,060, ikinci dönem 0,058 ve üçüncü dönem 0,056 ABD Doları/Kg Ek Mali Yükümlülük tahsil edilmesine karar verildi. Birinci ikinci ve üçüncü dönemler arasında 1 yıl süre bulunuyor.

Aynı zamanda karar ile bazı ülkelerin korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açıldı. Buna göre; tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde kararda belirtilen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 10.926 ton olarak belirlendi. Uygulamaya göre her bir ülkeye veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 3.642 tonu geçemeyecek.

Ticaret Bakanlığının tebliğinde de PET cips ürününün ithalatına ilişkin yürütülen soruşturmaya, uygulanacak ek mali yükümlülüğe ilişkin bilgilere ve uygulamaya yönelik usul ve esaslara yer verildi.

Yayımını takip eden 30. gün (13 Aralık tarihinde) yürürlüğe girecek olan Cumhurbaşkanı Kararına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201113-1.pdf adresinden ve Ticaret Bakanlığı Tebliğine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201113-3.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.
CANLI DESTEK