Posta ve Hızlı Kargoda Gümrüğe Tabi İşlem Esasları Belirlendi

22 Nisan 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ ile hızlı kargo firmaları ve posta idaresinin, gümrük kanununa tabi eşyanın tüm gümrük işlemlerini yapmak ve sonuçlandırmak için gümrük kanunu kapsamında yetkilendirilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre yetkilendirme için başvuracak operatörlerin; hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hava kargo acentesi olarak, Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uluslararası kara yolu taşımacılık belgesi ile yetkilendirilmiş olması gerekiyor.

Bu şirketlerin, yetki kapsamı işlemlere ilişkin olarak, doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla, yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 250 bin TL, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda ise 500 bin TL tutarında teminat mektubu ibraz etmesi zorunlu olacak.

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya gönderilen eşyanın kıymetinin yetki limitleri dahilinde olup olmadığının tespitinde kargo ücreti dikkate alınmayacak. Eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenecek.

Tebliğe göre, yetkilendirilen operatörler, beyan edilen gönderilerin tahakkuk ettirilen gümrük vergilerini tahsil edilebilecekler ve eşyanın operatöre teslimini takip eden 7 gün içinde ödeyecekler.

Yalnızca ihracat rejimine konu eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik olarak yapmaya uygun yürüyen bant sistemi aranmayacak.

1/5/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220422-5.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK