Puro, Sigarillo Gibi Tütün Ürünlerinde ÖTV Düzenlemeleri

16 Temmuz 2021

15 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Karar ile birlikte III sayılı listede yer alan;, tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) için ÖTV oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

Bu listede en son 2021 yılı Ocak ayında yapılan düzenlemede, söz konusu ÖTV oranları yüzde 80 olarak belirlenmişti. Bu ürünlere ilişkin 0,4386 lira olan maktu vergi tutarı  ile  0,5863 lira olan maktu vergi tutarları ise değiştirilmedi.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210715-17.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK