Rekabetin Korunmasına Yönelik İdari Para Cezası Alt Sınırı Artırıldı

27 Aralık 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16'ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2023 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde tespit edilen 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 122,93 artış esas alınarak, 1/1/2023 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere 105.688 TL (yüz beş bin altı yüz seksen sekiz lira) olarak belirlendi.

1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221227-2.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK