RSS-Kapıkule Zorunlu Uygulama

18 Eylül 2020

Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar PEKCAN'ın talimatı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı'nca takip edilen, Bakanlığın 17 eyleminden biri olan Randevulu Sanal Sıra (RSS) Sistemi ile kara gümrük kapılarında yol kenarlarında oluşan TIR sıralarının sanal hale getirilerek Bakanlıkça yönetilen, insansız işleyebilen, şeffaf, güvenilir ve objektif bir sıra yönetim sistemi kurulmasının amaçlandığı belirtilmekte ve 13.08.2020 tarihi itibariyle gönüllülük esasıyla, isteyen tüm sürücülerin Kapıkule Gümrük Kapısından çıkış işlemlerini RSSS ile gerçekleştirebileceği canlı uygulamanın başlamış olduğu ifade edilmiştir.

Anılan yazıda devamla, 15.09.2020 günü saat 24:00 itibariyle Kapıkule Gümrük Kapısından yapılacak tüm çıkış işlemlerinin RSSS ile gerçekleştirileceği ve belirtilen saate kadar pager almış olup bekleme alanı (GTİ TR parkı) içinde veya yol kenarındaki perondan aldıkları barkod ile Kapıkule'deki diğer TIR parkları içerisinde bekleyen tüm araçların çıkış işlemlerine devam edileceği, anılan saatten sonra RSSS iş akışı dışındaki sıra sistemlerinin kullanılamayacağı bildirilmektedir. Sisteme ilişkin detaylı bilgiler https://ticaret.gov.tr/duyurular/randevulu-sanal-sira-sistemi-rsss-hakkinda adresinde yer almaktadır.   

CANLI DESTEK